Skip to content Skip to footer

Sürdürülebilirlik

Yılnak Proje ve Ağır Taşıma Servisi olarak;  ekonomi, çevre ve sosyal sorumluluk olmak üzere sürdürülebilirliğin üç temel boyutunu benimseyerek, lojistik hizmetlerimizin çevresel ayak izini en aza indirgeyerek gezegenimizi korumaya yönelik taahhüdünü vurgulamaktadır. Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını gözeterek doğal kaynakları ve çevreyi koruma misyonumuz, kurumsal sürdürülebilirlik politikamızın temelini oluşturmaktadır. Bu bağlamda, Yılnak olarak, kısa vadeli kazanımların ötesinde, sürdürülebilir uygulamalar aracılığıyla uzun vadeli büyüme ve gelişmeyi hedeflemekteyiz. Bu yolda, hem işimizi hem de dünyamızı gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir hale getirmeyi amaçlıyoruz.

Yılnak

Yeşil Lojistik

Electric vehicle car going through forest, EV electrical energy for environment, Nature power.

Sürdürülebilir Çevre

Yılnak olarak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına doğal kaynaklarımızı korumayı ve daha etkin bir şekilde kullanmayı amaçlıyoruz.
Bu doğrultuda belirlediğimiz hedefler şunlardır:

 • Sürdürülebilir bir işletme modeline geçiş yaparak ekolojik ayak izimizi azaltmak ve bu yolda “Yeşil Ofis Sertifikası” elde etmek.
 • Tüm çalışanlarımıza, çevre koruma bilincini artıracak ve bireysel katkılarını teşvik edecek eğitimler sağlayarak, sorumluluk duygusunu pekiştirmek.
 • Tesislerimizde atık yönetimi ve geri dönüşüm süreçlerini, en iyi çevre yönetimi uygulamalarına uygun olarak optimize etmek.
 • Çevresel mevzuat ve yönetmeliklerdeki güncellemeleri yakından takip ederek, uyum süreçlerimizi hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirmek.
 • Paketleme, malzeme taşıma, atık yönetimi ve nakliye faaliyetlerimizi çevre dostu yaklaşımlarla yönlendirerek, “Yeşil Lojistik” prensiplerini benimsemek.

Sosyal Sürdürülebilirlik

Yılnak ailesi olarak; sosyal sürdürülebilirliğin önemini anlayarak, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin refahını ve huzurunu sağlamaya yönelik taahhütlerimizi belirli odak noktaları üzerinden şekillendiriyoruz.

 • Cinsiyet eşitliğini temel bir değer olarak benimseyerek, tüm çalışanlarımızın ve müşterilerimizin haklarına derin bir saygı gösteriyoruz. Bu, işe alım ve terfi süreçlerimizde adil bir yaklaşım sergilememizi ve herkesin eşit fırsatlara erişimini sağlamamızı içerir.
 • Yangın, deprem, sel gibi potansiyel felaketlere karşı hazırlıklı olmak, Yılnak olarak önceliklerimiz arasındadır. Bu bağlamda, tüm çalışanlarımızı bu tür olaylara karşı bilinçlendiriyor ve gerekli önlemleri alıyoruz.
 • Adil bir ücret politikasını benimseyerek, çalışanlarımızın emeklerinin karşılığını adil ve rekabetçi bir şekilde veriyoruz. Bu, çalışanlarımızın motivasyonunu ve iş tatminini artırırken, aynı zamanda şirketimize olan bağlılıklarını da güçlendiriyor.
 • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarını benimseyerek taşımacılık faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu yaklaşım, hem çevreye hem de insan sağlığına olası tehditleri en aza indirgememizi sağlar. Çalışma ortamımızda güvenlik ve sağlık standartlarını en üst düzeyde tutarak, hem çalışanlarımızın hem de toplumun genel refahını korumayı amaçlıyoruz.
Electric car charging station

Sürdürülebilir Ekonomi

Yılnak, toplumu ve dünyayı tehdit eden sorunları göz ardı ederek kar elde etme yolunu tercih etmeksizin, sürdürülebilir yöntemlerle uzun vadeli büyümeyi hedeflemektedir.

 • Ağır nakliye faaliyetlerinde karbon emisyonlarını azaltmak için yeşil lojistik uygulamalarını benimsemek. Bu, yakıt verimliliğini artıran araçlar kullanmak, alternatif yakıtlar (elektrikli veya hidrojen yakıtlı araçlar gibi) üzerine yatırım yapmak.
 • Ağır nakliye araçlarının ve depolama tesislerinin enerji tüketimini azaltmak için enerji verimliliği önlemlerini uygulamak. Bu, araçların düzenli bakımını yapmak, enerji verimli aydınlatma ve HVAC sistemleri kullanmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak.
 • Yılnak Rota Optimizasyonu ile sevkiyat rotalarını ve zamanlamalarını optimize ederek, gereksiz kilometrelerin azaltılması ve dolayısıyla yakıt tüketiminin ve operasyonel maliyetlerin düşürülmesi. 
 • Operasyonel tesislerde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak. Güneş panelleri veya rüzgar türbinleri gibi yenilenebilir enerji çözümlerine yatırım yapmayı ve enerji maliyetlerini azaltmayı hedefler.